Nowe kierunki i specjalności studiów w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nowe kierunki i specjalności studiów w roku akademickim 2017/2018

W roku akademickim 2017/2018 w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego znalazły się 4 nowe kierunki studiów oraz 4 nowe specjalności studiów.

Kierunki studiów:

 • European Studies, stacjonarne studia pierwszego stopnia, prowadzone na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ;
 • Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies, stacjonarne studia pierwszego stopnia, prowadzone na Wydziale Historycznym UJ;
 • rosjoznawstwo, stacjonarne studia pierwszego stopnia, prowadzone na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ;
 • zarządzanie publiczne, stacjonarne studia pierwszego stopnia, prowadzone na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Specjalności studiów:

 • European Politics and Society in a Global Context, stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku studiów European Studies, prowadzone na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ;
 • nauczanie maszynowe, stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku studiów informatyka, prowadzone na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ;
 • logopedia, stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku studiów język polski w komunikacji społecznej, prowadzone na Wydziale Polonistyki UJ;
 • retoryka stosowana, stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku studiów język polski w komunikacji społecznej, prowadzone na Wydziale Polonistyki UJ.

Ponadto na kierunkach i specjalnościach studiów prowadzonych przed rokiem akademickim 2017/2018 zostały uruchomione:

 • stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku studiów migracje międzynarodowe, prowadzone na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ;
 • stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku studiów fizjoterapia, prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM;
 •  stacjonarne studia drugiego stopnia na specjalności filologia orientalna – sinologia na kierunku studiów neofilologia, prowadzone na Wydziale Filologicznym UJ;
 • niestacjonarne studia drugiego stopnia na specjalności filologia angielska z językiem niemieckim na kierunku studiów neofilologia, prowadzone na Wydziale Filologicznym UJ.