Odbiór decyzji stypendialnych

Przypominamy o konieczności odbioru decyzji stypendialnych dotyczących stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomóg. Warunkiem wypłaty świadczenia jest odebranie decyzji o jego przyznaniu. Decyzje wydziałowych komisji stypendialnych i Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. stypendium rektora dla najlepszych studentów doręczane są studentowi w sekretariacie podstawowej jednostki organizacyjnej, za potwierdzeniem odbioru. 
Data opublikowania: 21.11.2017
Osoba publikująca: Dawid Cichocki