Nowe zarządzenie Rektora UJ w sprawie harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 29 sierpnia 2017 roku weszło w życie Zarządzenie nr 93 Rektora UJ w sprawie harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Najistotniejsza zmiana wprowadzona w/w zarządzeniem dotyczy skrócenia terminów:

- rejestracji internetowej na zajęcia organizowane w danym semestrze roku akademickiego lub cyklu rocznym,

- składania deklaracji wyboru przedmiotów realizowanych w danym cyklu dydaktycznym.

Postanowienia w/w zarządzenia znajdują zastosowanie począwszy od rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

Data opublikowania: 06.09.2017
Osoba publikująca: Maciej Dziewirz