Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach Programu Stypendiów Pomostowych

Ambitni i zdolni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018 mogą ubiegać się o stypendia na pierwszy rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na kolejnych latach studiów. 

Rekrutacja do Programu Stypendiów Pomostowych ruszyła w dniu 3 lipca i potrwa do 18 sierpnia 2017 r. do godziny 16.00.

O przyznanie stypendium na pierwszy i kolejne lata studiów może ubiegać się każdy, kto ukończył szkołę ponadgimnazjalną jaki i zdał maturę w 2017 roku oraz:
  • na egzaminie maturalnym uzyskał wynik punktowy zgodny z wymaganiami programu;
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2017/2018 na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia, lub pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • mieszka na wsi lub w miejscowości do 20 tys. mieszkańców;
  • pochodzi z niezamożnej rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;
a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:
  • pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR lub
  • jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej lub
  • jest/był członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka lub
  • ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.


Zgłoszenia do Programu poprzez stronę internetową Organizatora 

Kontakt

Data opublikowania: 06.07.2017
Osoba publikująca: Dawid Cichocki