Stawki stypendium socjalnego w semestrze letnim 2016/2017 (bez UJCM)

W dniu 8 lutego 2017 r. Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Armen Edigarian, działając w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną Samorządu Studentów UJ, dokonał rozdysponowania środków przeznaczonych na stypendia socjalne, stypendia socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki oraz na stypendia socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.

Maksymalna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2016/2017 wynosi 951 zł netto miesięcznie.

Progi dochodu i wysokość stypendium socjalnego w poszczególnych progach wynoszą:
próg I – dochód od 0 do 400 zł miesięcznie netto na członka rodziny studenta – stypendium w wysokości 610 zł netto miesięcznie
próg II – dochód od 401 do 600 zł miesięcznie – 535 zł
próg III – dochód od 601 do 951 zł miesięcznie – 460 zł

Progi dochodu i wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w poszczególnych progach wynoszą:
próg I – dochód od 0 do 400 zł miesięcznie netto na członka rodziny studenta – stypendium w wysokości 760 zł netto miesięcznie
próg II – dochód od 401 do 600 zł miesięcznie – 685 zł
próg III – dochód od 601 do 951 zł miesięcznie – 610 zł

Progi dochodu i wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki w poszczególnych progach wynoszą:
próg I – dochód od 0 do 400 zł miesięcznie netto na członka rodziny studenta – stypendium w wysokości 910 zł netto miesięcznie
próg II – dochód od 401 do 600 zł miesięcznie – 835 zł
próg III – dochód od 601 do 951 zł miesięcznie – 760 zł

Data opublikowania: 08.02.2017
Osoba publikująca: Dawid Cichocki