Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów 2016/2017

Wyróżnieni studenci i doktoranci zobowiązani są do złożenia oświadczeń. Stosowny dokument należy pobrać z USOSweb po zalogowaniu na indywidualne konto. Po tym jak stan wniosku o przyznanie stypendium ministra zostanie zmieniony na „rozpatrzony pozytywnie” pojawi się możliwość pobrania oświadczenia, które opatrzone własnoręcznym podpisem należy złożyć u koordynatora ds. pomocy materialnej. Złożenie oświadczenie jest warunkiem wypłaty stypendium.


Wszystkim wyróżnionym studentom i doktorantom serdecznie gratulujemy.

Data opublikowania: 15.12.2016
Osoba publikująca: Anna Szafrańska-Kopeć