Wykłady otwarte Artes Liberales

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia nie związane bezpośrednio z tematyką Twoich studiów, a wartościowe dla osób pragnących zdobywać wiedzę z różnych dziedzin – zapraszamy na wykłady prowadzone w ramach cyklu wykładów otwartych – Artes Liberales. Cykl wykładów otwartych Artes Liberales przeznaczony jest dla studentów i doktorantów UJ. Na rok akademicki 2017/18 przewidzianych zostało osiem jednosemestralnych wykładów w wymiarze 30 godzin każdy. Poszczególne wykłady zakończą się egzaminem przeprowadzonym przez wykładowcę. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu równoznaczne jest z zaliczeniem kursu, a w konsekwencji ze zdobyciem 3 punktów ECTS.
 

Zapisy na wykłady Artes Liberales w roku akademickim 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że zapisy na wykłady otwarte prowadzone w ramach cyklu Artes Liberales (semestr zimowy) rozpoczną się w dniu 14 września 2017 r. o godz. 8:00. Na ten semestr przewidziane zostały wykłady o następującej tematyce:

  • „ Od Peryklesa do Cycerona. Retoryka jako narzędzie politycznej walki w ateńskiej demokracji i w republice rzymskiej ”- Prowadzący: Dr hab. Joanna Janik, termin: poniedziałki, godz.17:45 – 19:15, miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33;
  • „ Humanistyczne aspekty matematyki"- Prowadzący: dr Zdzisław Pogoda, termin: czwartki, godz. 17:00 – 18:30, miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33;
  • „ O starożytnych antidotach, złotych pigułkach i innych dawnych lekach"- Prowadzący: Prof. dr hab. Zbigniew Bela, termin: piątki, godz. 16:45 – 18:15, miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33.
  • „ Polityka Sądu Najwyższego USA"- Prowadzący: dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ, termin: środy, godz. 15:00 – 16:30, miejsce: Aula Nowodworskiego UJ, ul. Św. Anny 12

 

Zapisów można dokonać na stronie: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_stud/rejestracja/zetony/index#/.

 

UWAGA!

Z dniem 1 października 2017 r. następuje zmiana zasad organizacji, prowadzenia i zaliczania wykładów Artes Liberales!

 

Po zakończeniu rejestracji nie ma możliwości rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach. 

 

Uchwała nr 110/IX/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2017 roku
w sprawie: zasad organizacji, prowadzenia i zaliczania wykładów Artes Liberales prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim dla ogółu studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

 

Aneta Filus
Sekcja Kształcenia