Centrum Wsparcia Dydaktyki

E-mail: dydaktyka@uj.edu.pl

Adres
ul. Gołębia 24, pok. 17
31-007 Kraków

Telefon: 12 663 22 22

 • pomoc materialna: 12 663 39 55, -30 45, -39 49
 • ubezpieczenia studenckie: 12 663 11 72 (ul. Czapskich 4, pok. 23)
 • ubezpieczenia doktoranckie: 12 663 39 04 (ul. Czapskich 4, pok. 14)

Do zakresu zadań Centrum należy wsparcie jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie prowadzenia spraw studenckich i dydaktyki na wszystkich poziomach studiów oraz koordynowanie działań jednostek administracji ogólnouczelnianej podległych Prorektorowi UJ ds. dydaktyki w zakresie zadań Centrum.

W skład Centrum wchodzą:

 1. Biuro Centrum Wsparcia Dydaktyki;
 2. Biuro Doskonalenia Kompetencji;
 3. Biuro Karier;
 4. Dział Obsługi Studentów Zagranicznych;
 5. Dział Obsługi Studiów;
 6. Dział Rekrutacji na Studia;
 7. Dział Spraw Studenckich;
 8. Sekcja Systemów Rejestracji Kandydatów

Komunikaty