Sekcja Systemów Rejestracji Kandydatów

Zadania

Do zadań Sekcji Systemów Rejestracji Kandydatów należy w szczególności:

  1. monitorowanie, utrzymywanie, zarządzanie konfiguracją i zabezpieczanie potrzeb prawidłowego funkcjonowania systemu rejestracji kandydatów na studia;
  2. implementowanie zmian sposobu działania systemu, udostępnianie ich do testów i akceptacji w środowisku testowym oraz wdrażanie do użytku w wersji produkcyjnej;
  3. działania na rzecz bezpieczeństwa systemu, w tym przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników systemu oraz monitorowanie zagrożeń;
  4. implementowanie zmian na stronach internetowych Centrum;
  5. wsparcie graficzne jednostek Centrum w zakresie przygotowania materiałów informacyjnych;
  6. wsparcie programistyczne w zakresie tworzenia i utrzymania aplikacji internetowych na potrzeby Centrum.

Skład osobowy

Karolina JASTRZĘBSKA – kierownik
ul. Straszewskiego 25/4
tel.: 12 663 39 20
e-mail: karolina.jastrzebska@uj.edu.pl

Przemysław ŁOIN – zastępca kierownika
ul. Straszewskiego 25/4
tel.: 12 663 39 19
e-mail: przemyslaw.loin@uj.edu.pl

Karol KONDRACIUK
ul. Straszewskiego 25/4
tel.: 12 663 39 26
e-mail: karol.kondraciuk@uj.edu.pl

Adrian KOPCIŃSKI
ul. Straszewskiego 25/4
tel.: 12 663 39 19
e-mail: adrian.kopcinski@uj.edu.pl

Małgorzata KOZIK
Collegium Novum, p. 20
tel.: 12 663 14 67
e-mail: malgorzata.kozik@uj.edu.pl

Jerzy WYDRA
ul. Straszewskiego 25/4
tel.: 12 663 39 21
e-mail: jerzy.wydra@uj.edu.pl