Sekcja ds. Rozliczeń i Spraw Dyscyplinarnych Studentów i Doktorantów

Zakres

Do zadań Sekcji ds. Rozliczeń i Spraw Dyscyplinarnych Studentów i Doktorantów należy w szczególności:

 1. informowanie o regulacjach prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów i doktorantów;
 2. rejestracja wniosków dotyczących wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko studentom i doktorantom oraz zawiadomień o prowadzonych postępowaniach przeciwko studentom i doktorantom przez organy ścigania;
 3. obsługa administracyjna rzeczników dyscyplinarnych i komisji dyscyplinarnych dla studentów i doktorantów;
 4. prowadzenie rejestru organizacji studenckich i spraw dotyczących rejestracji organizacji studenckich;
 5. rozliczanie działalności Samorządu Studentów UJ oraz projektów uczelnianych organizacji studenckich, w tym kół naukowych, a także projektów Towarzystwa Doktorantów UJ;
 6. prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych studentów i doktorantów powyżej 26. roku życia;
 7. obsługa nagrody im. Henryka Jordana;
 8. prowadzenie biura Zarządu Samorządu Studentów UJ i biura Towarzystwa Doktorantów UJ.

Skład osobowy

mgr Andrzej KOCEMBA - kierownik sekcji

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie rozliczeń finansowych: kół naukowych, organizacji studenckich, Samorządu Studentów UJ – w ramach Funduszu Dydaktycznego Uczelni,
 • obsługa administracyjna Komisji Dyscyplinarnych dla Studentów i Doktorantów,
 • współpraca z rzecznikami dyscyplinarnymi ds. studentów i doktorantów
 • rejestracja organizacji i stowarzyszeń studenckich.

ul. Straszewskiego 25/3
31-113 Kraków
tel. (+48 12) 663 11 20
fax (+48 12) 421 59 15
e-mail: kocemba@adm.uj.edu.pl

mgr inż. Katarzyna WOŹNICA-HOFMAN

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie ubezpieczeń zdrowotnych doktorantów powyżej 26. roku życia w programie Płatnik oraz innych doktorantów mających do tego prawo; sporządzanie comiesięcznych raportów i sprawozdań w tym zakresie na potrzeby Uniwersytetu; sporządzanie półrocznych sprawozdań w tym zakresie dla odpowiedniego Ministerstwa,
 • informowanie o przepisach dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych doktorantów i prawa do świadczeń opieki zdrowotnej doktorantów,
 • prowadzenie rozliczeń finansowych działalności kół naukowych i organizacji studenckich w ramach Funduszu Dydaktycznego Uczelni oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie dla władz Uczelni,
 • obsługa administracyjna nagrody im. Henryka Jordana.

ul. Straszewskiego 25/3
31-113 Kraków
tel. (+48 12) 663 15 25
fax (+48 12) 421 59 15
e-mail: katarzyna.woznica-hofman@uj.edu.pl

mgr Wioletta PUGACEWICZ, mgr Rafał Damaziak

Zakres obowiązków:

 • obsługa administracyjna Towarzystwa Doktorantów UJ,
 • rozliczanie projektów Towarzystwa Doktorantów w systemie SAP.

ul. Czapskich 4/14
31-110 Kraków
tel. (+48 12) 663 39 04
tel. kom. 506 006 752
e-mail: wioletta.pugacewicz@uj.edu.pl

tel. (+48 12) 663 30 19
e-mail: rafał.damaziak@uj.edu.pl

.......

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie ubezpieczeń zdrowotnych studentów powyżej 26. roku życia w programie Płatnik oraz sporządzanie comiesięcznych i kwartalnych raportów w tym zakresie,
 • informowanie o przepisach w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych i prawa do świadczeń opieki zdrowotnej studentów,
 • prowadzenie rozliczeń finansowych działalności kół naukowych i organizacji studenckich w ramach Funduszu Dydaktycznego Uczelni,
 • sporządzanie sprawozdań z powyższego zakresu dla władz Uniwersytetu.

ul. Straszewskiego 25/3
31-113 Kraków
tel. (+48 12) 663 15 07
fax (+48 12) 421 59 15
e-mail: 

Monika SEWERYN, Daria WARZECHA

Zakres obowiązków:

 • obsługa administracyjna Samorządu Studentów UJ,
 • rozliczanie projektów Samorządu Studentów w systemie SAP.

ul. Czapskich 4, pok. 23
31-110 Kraków
tel. (+48 12) 663 11 71
fax (+48 12) 430 14 81
e-mail:  monika.seweryn@uj.edu.pl

e-mail:  daria.warzecha@uj.edu.pl