Dział Spraw Studenckich

Zadania

Do zadań Działu Spraw Studenckich należy w szczególności:

 1. koordynacja przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UJ;
 2. współpraca z Samorządem Studentów UJ oraz Towarzystwem Doktorantów UJ w zakresie podziału Funduszu Pomocy Materialnej oraz podziału miejsc w domach studenckich;
 3. opracowywanie projektów regulaminów dotyczących spraw bytowych studentów i doktorantów oraz zarządzeń w sprawie wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów i studiów doktoranckich UJ; 
 4. zbieranie wniosków o przyznanie stypendium ministra dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia oraz informowanie o decyzjach podjętych w tym zakresie; 
 5. obsługa administracyjna:
  a) Odwoławczej Komisji Stypendialnej UJ, 
  b) Komisji Ekonomiczno-Socjalnej Towarzystwa Doktorantów UJ; 
 6. prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych studentów i doktorantów powyżej 26. roku życia; 
 7. prowadzenie biura Zarządu Samorządu Studentów UJ i biura Towarzystwa Doktorantów UJ; 
 8. rozliczanie finansowe działalności Samorządu Studentów UJ oraz projektów uczelnianych organizacji studenckich, w tym kół naukowych, a także projektów Towarzystwa Doktorantów UJ; 
 9. organizowanie szkoleń dla pracowników zajmujących się pomocą materialną w zakresie obowiązujących przepisów oraz przeprowadzanie okresowych kontroli prawidłowego prowadzenia dokumentacji dotyczącej świadczeń pomocy materialnej;
 10. kontrola właściwego wydatkowania kwot z Funduszu Pomocy Materialnej zgodnie z przyjętą w UJ procedurą.

Kontakt do jednostki: stypendia@uj.edu.pl
Studentów UJ CM prosimy o kontakt z Sekcją Ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

Skład osobowy

Dawid CICHOCKI – kierownik
ul. Czapskich 4, p. 10
tel.: 12 663 39 49
e-mail: dawid.cichocki@uj.edu.pl

Żaneta CHĘĆ – zastępca kierownika
ul. Czapskich 4, p. 9
tel.: 12 663 39 55
e-mail: zaneta.chec@uj.edu.pl

Olga BIENIEK
ul. Czapskich 4, p. 9
tel.: 12 663 3046
e-mail: olga.bieniek@uj.edu.pl

Renata GURTAT
ul. Czapskich 4, p. 8
tel.: 12 663 30 45
e-mail: renata.gurtat@uj.edu.pl

Katarzyna KONIK
ul. Czapskich 4, p. 14
tel.: 12 663 30 19
e-mail: k.konik@uj.edu.pl

Wioletta PUGACEWICZ
ul. Czapskich 4, p. 14
tel.: 12 663 39 04
e-mail: wioletta.pugacewicz@uj.edu.pl

Monika SEWERYN
ul. Czapskich 4, p. 23
tel.: 12 663 11 71
e-mail: monika.seweryn@uj.edu.pl

Paweł TRZASKA
ul. Czapskich 4, p. 8
tel.: 12 663 15 07
e-mail: pawel.trzaska@uj.edu.pl

Katarzyna WOŹNICA-HOFMAN
ul. Czapskich 4, p. 23
tel.: 12 663 11 72
e-mail: katarzyna.woznica-hofman@uj.edu.pl