Dział Obsługi Studiów

Zadania

Do zadań Działu Obsługi Studiów należy w szczególności:

  1. sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w drugiej instancji w sprawach dotyczących toku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, współdziałanie z wydziałami UJ w zakresie powoływania kierunków i specjalności studiów, prowadzenie ich ewidencji, koordynowanie działań w zakresie przygotowywania sprawozdań dotyczących minimum kadrowego, informowanie o regulacjach prawnych dotyczących tego zakresu;
  2. sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w drugiej instancji dotyczących toku studiów doktoranckich, informowanie o regulacjach prawnych dotyczących tego zakresu i powoływania studiów doktoranckich, prowadzenie ewidencji studiów doktoranckich, prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych;
  3. przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących spraw dydaktyki;
  4. sporządzanie projektów decyzji administracyjnych wydawanych przez Rektora UJ w sprawach dotyczących zwolnień z opłat za usługi edukacyjne oraz umorzeń, wsparcie merytoryczne jednostek UJ w tym zakresie;
  5. obsługa programów pożyczek, kredytów i świadczeń bezzwrotnych przeznaczonych dla studentów zagranicznych w ramach U.S. Department of Education's Direct Loan Program, U.S. Department of Veterans Affairs - Educational Benefit Programs, Sallie Mae (SLM Corporation) i Canada-Ontario Integrated Students Loans;
  6. wsparcie merytoryczne spraw związanych z obsługą systemów informatycznych Uczelni w zakresie toku studiów;
  7. informowanie o przepisach w zakresie jakości kształcenia;
  8. koordynacja podpisywania umów o wspólnym prowadzeniu przewodów doktorskich z jednostkami zagranicznymi;
  9. pomoc w interpretacji i stosowaniu regulacji prawnych z zakresu dydaktyki i spraw studenckich;
  10. kontrola właściwego wydatkowania kwot zwiększeń stypendiów doktoranckich w ramach dotacji projakościowej zgodnie z przyjętą w UJ procedurą.

Kontakt do jednostki: ksztalcenie@uj.edu.pl

Skład osobowy

Maria NIEWIARA – kierownik
​​ul. Straszewskiego 25/3
tel.: 12 663 39 83
e-mail: maria.niewiara@uj.edu.pl

Aleksandra JANKOWSKA – zastępca kierownika
​​ul. Straszewskiego 25/3
tel.: 12 663 15 03
e-mail: aleksandra.jankowska@uj.edu.pl

Maciej DZIEWIRZ
​​ul. Straszewskiego 25/3
tel.: 12 663 11 33
e-mail: maciej.dziewirz@uj.edu.pl

Aneta FILUS
​ul. Straszewskiego 25/3
tel.: 12 663 11 84
e-mail: aneta.filus@uj.edu.pl

Paulina POPOWICZ
ul. Straszewskiego 25/3
tel.: 12 663 39 30
e-mail: paulina.popowicz@uj.edu.pl

Ewa STANKIEWICZ
ul. Straszewskiego 25/3
tel.: 12 663 11 49
e-mail: ewa.stankiewicz@uj.edu.pl

Michał WARZYCKI
ul. Straszewskiego 25/3
tel.: 12 663 15 54
e-mail: michal.warzycki@uj.edu.pl

Katarzyna WOJCZUK
ul. Straszewskiego 25/3
tel.: 12 663 15 13
e-mail: k.wojczuk@uj.edu.pl