Studia doktoranckie

Studia doktoranckie (trzeciego stopnia) na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzone są na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich, a także rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych.

Od roku akademickiego 2013/2014 studia doktoranckie w formie stacjonarnej prowadzone są na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym na trzech wydziałach Collegium Medicum (Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny oraz Wydział Nauk o Zdrowiu).

 

Wykaz studiów doktoranckich w roku akademickim 2017/2018

Wykaz studiów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017

Wykaz studiów doktoranckich w roku akademickim 2015/2016

Wykaz studiów doktoranckich w roku akademickim 2014/2015

Wykaz studiów doktoranckich w roku akademickim 2013/2014

Wykaz studiów doktoranckich w roku akademickim 2012/2013

Wykaz studiów doktoranckich w roku akademickim 2011/2012

Wykaz studiów doktoranckich w roku akademickim 2010/2011

Wykaz studiów doktoranckich w roku akademickim 2009/2010

Zarządzenie Rektora UJ nr 70 z dnia 22 czerwca 2015 r.
w sprawie: Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie Rektora UJ nr 69 z dnia 22 czerwca 2015 r. 
w sprawie: szczegółowego trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim