Regulamin studiów

Uchwała nr 46/IV/2015 Senatu UJ z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie:
 Regulaminu studiów doktoranckich  - tekst jednolity 
 (Regulamin obowiązuje od 1 października 2015 r. i ma zastosowanie do  wszystkich doktorantów odbywających  studia doktoranckie na UJ, niezależnie  od terminu rozpoczęcia przez nich studiów. Z dniem jego wejścia w życie  utraciły moc dotychczasowe regulaminy.)

Uchwała nr 46/IV/2015 Senatu UJ z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie:
Regulaminu studiów doktoranckich - tekst jednolity (wersja w języku angielskim)

Uchwała nr 46/IV/2015 Senatu UJ z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie:
 Regulaminu studiów doktoranckich - tekst jednolity (wersja w języku rosyjskim)