Nagroda im. Henryka Jordana

Nagrodę tę może otrzymać student lub doktorant, który w danym roku akademickim osiągnął wybitne sukcesy sportowe oraz wykazuje się nienaganną postawą etyczno-moralną. Do osiągnięć sportowych zalicza się sukcesy w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych na arenie międzynarodowej, a w skali kraju przynajmniej na poziomie akademickich mistrzostw Polski.

W danym roku akademickim mogą być przyznane nie więcej niż trzy nagrody, które wręczane są laureatom z okazji inauguracji roku akademickiego lub dnia Edukacji Narodowej.

Nagroda imienia Henryka Jordana przyznawana jest przez Rektora na wniosek dziekana wydziału lub kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu lub związków i organizacji sportowych, po zaopiniowaniu wniosków przez jury nagrody.

Wniosek powinien zawierać pismo rekomendacyjne oraz dokumentację potwierdzającą osiągnięcia sportowe w danym roku akademickim. Termin składania wniosków upływa 31 lipca każdego roku akademickiego.

Obsługę Jury nagrody oraz dokumentację związaną z jej przyznawaniem prowadzi Dział Nauczania.

Wszelkich informacji dotyczących przyznawania nagrody imienia Henryka Jordana udziela Pani Katarzyna Woźnica-Hofman (nr tel. 663 15 25, e-mail: katarzyna.woznica-hofman@uj.edu.pl).

Uchwała nr 90/V/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: zmian w uchwale nr 20/VI/2004 z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie ustanowienia nagrody imienia Henryka Jordana

 

Katarzyna Woźnica-Hofman
Sekcja ds. Rozliczeń
i Spraw Dyscyplinarnych
Studentów i Doktorantów