Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Centrum Wsparcia Dydaktyki

Informacje kontaktowe

dydaktyka@uj.edu.pl
www.dydaktyka.uj.edu.pl

Adres: ul. Gołębia 24, pok. 17, 31-007 Kraków

Telefon: (+48) 12 663 22 22

Jeżeli masz ogólne pytania dotyczące działalności Centrum Wsparcia Dydaktyki lub informacje, które znajdują się na stronach poszczególnych jednostek nie pomogły Ci w znalezieniu odpowiedzi na Twoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Do zadań Biura Centrum Wsparcia Dydaktyki należy w szczególności:

 • udzielanie informacji w zakresie działalności Centrum, w tym tworzenie zawartości stron internetowych Centrum i materiałów informacyjnych;
 • prowadzenie rejestru organizacji studenckich i spraw z nim związanych;
 • obsługa administracyjna postępowań dyscyplinarnych przeciwko studentom i doktorantom oraz informowanie o regulacjach prawnych dotyczących tego zakresu.

Skład osobowy

Piotr SZUMLIŃSKI - dyrektor Centrum Wsparcia Dydaktyki
Collegium Novum, p.17
tel.: (+48) 12 663 22 22
e-mail: piotr.szumlinski@uj.edu.pl

Tadeusz DĘBOWSKI - p.o. zastępcy dyrektora Centrum Wsparcia Dydaktyki
Collegium Novum, p.17
tel.: (+48) 12 663 22 22
e-mail: tadeusz.debowski@uj.edu.pl

Andrzej KOCEMBA
ul. Straszewskiego 25/3
tel.: (+48) 12 663 11 20
e-mail: andrzej.kocemba@uj.edu.pl

 • prowadzenie rejestru organizacji studenckich i spraw z nim związanych
 • obsługa administracyjna postępowań dyscyplinarnych przeciwko studentom i doktorantom oraz informowanie o regulacjach prawnych dotyczących tego zakresu

Agnieszka KOWALSKA
Collegium Novum, p.16
tel.: (+48) 12 663 10 76
e-mail: a.kowalska@uj.edu.pl

 • informowanie o przepisach w zakresie jakości kształcenia i funkcjonowania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz o akredytacjach przeprowadzanych przez PKA
 • współpraca z pełnomocnikiem Rektora ds. jakości kształcenia i Wydziałowymi Zespołami Doskonalenia Jakości Kształcenia
 • informowanie o funkcjonowaniu systemu antyplagiatowego
 • koordynowanie Oceny Zajęć Dydaktycznych i Barometru Satysfakcji Studenckiej
 • współpraca w zakresie organizacji Studenckiej Oceny Nauczyciela Akademickiego, Badania Kandydatów na Studia i Monitorowania Losów Absolwentów

Katarzyna KOWALSKA
Collegium Novum, p.17
tel.: (+48) 12 663 11 06
e-mail: katarzyna.e.kowalska@uj.edu.pl

 • obsługa administracyjna i finansowa Centrum oraz jednostek wchodzących w skład Centrum
 • udzielanie informacji w zakresie działalności Centrum

Joanna KUZERA
Collegium Novum, p.17
tel.: (+48) 12 663 14 79
e-mail: joanna.kuzera@uj.edu.pl

 • obsługa administracyjna i finansowa Centrum oraz jednostek wchodzących w skład Centrum
 • udzielanie informacji w zakresie działalności Centrum

Patrycja RĄPAŁA
Collegium Novum, p.17
tel.: (+48) 12 663 22 22

 • obsługa administracyjna i finansowa Centrum oraz jednostek wchodzących w skład Centrum
 • udzielanie informacji w zakresie działalności Centrum

Magdalena STEMPIN
Collegium Novum, p.17
tel.: (+48) 12 663 22 22
e-mail: magdalena.stempin@uj.edu.pl

 • udzielanie informacji w zakresie działalności Centrum
 • obsługa administracyjna Centrum i jednostek wchodzących w skład Centrum

Daria WARZECHA
ul. Czapskich 4, p. 202
tel.: (+48) 12 663 38 58
e-mail: daria.warzecha@uj.edu.pl

 • obsługa administracyjna Zespołu ds. analizy programów studiów
 • obsługa administracyjna Stałej Senackiej Komisji ds. Nauczania

Agata WOCH
Collegium Novum, p. 20
tel.: (+48) 12 663 11 89
e-mail: agata.woch@uj.edu.pl

 • tworzenie zawartości stron internetowych Centrum i materiałów informacyjnych
 • udzielanie informacji w zakresie działalności Centrum