Biuro Centrum Wsparcia Dydaktyki

Zadania

Do zadań Biura Centrum Wsparcia Dydaktyki należy w szczególności:

  1. obsługa administracyjna, w tym w zakresie finansów i majątku, Centrum i jednostek wchodzących w skład Centrum;
  2. udzielanie informacji w zakresie działalności Centrum, w tym tworzenie zawartości stron internetowych Centrum i materiałów informacyjnych;
  3. prowadzenie rejestru organizacji studenckich i spraw z nim związanych;
  4. obsługa administracyjna postępowań dyscyplinarnych przeciwko studentom i doktorantom oraz informowanie o regulacjach prawnych dotyczących tego zakresu.

Skład osobowy

Piotr SZUMLIŃSKI – dyrektor Centrum Wsparcia Dydaktyki
Collegium Novum, p.17
tel.: 12 663 15 06
e-mail: piotr.szumlinski@uj.edu.pl

Agnieszka BERNAS – zastępca dyrektora Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Straszewskiego 25/14
tel.: 12 663 39 11
e-mail: a.bernas@uj.edu.pl

Monika NOJSZEWSKA-KOPTA – zastępca dyrektora Centrum Wsparcia Dydaktyki
Collegium Novum, p. 20
tel.: 12 663 14 43
e-mail: monika.nojszewska@uj.edu.pl

Andrzej KOCEMBA
ul. Straszewskiego 25/3
tel.: 12 663 11 20
e-mail: andrzej.kocemba@uj.edu.pl

Katarzyna KOWALSKA
Collegium Novum, p.17
tel.: 12 663 11 06
e-mail: katarzyna.e.kowalska@uj.edu.pl

Magdalena STEMPIN
Collegium Novum, p.17
tel.: 12 663 22 22
e-mail: magdalena.stempin@uj.edu.pl

Daria WARZECHA
ul. Czapskich 4, p. 202
tel.: 12 663 38 58
e-mail: daria.warzecha@uj.edu.pl

Agata WOCH
Collegium Novum, p. 20
tel.: 12 663 11 89
e-mail: agata.woch@uj.edu.pl