Sprawy dyscyplinarne

Dokumenty zewnętrzne

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016 poz. 1842, z późn. zm.)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów

Dokumenty wewnętrzne