Programy kształcenia

Dokumenty zewnętrzne

Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie: warunków prowadzenia studiów

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów

Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie: charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 9 września 2016 r.
w sprawie: standardów kształcenia na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie: szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie: standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 11 sierpnia 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie: standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r.
w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

Dokumenty wewnętrzne:

Efekty kształcenia

Uchwała nr 146/XII/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie: dostosowania  profili  i  programów  kształcenia  studiów  pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Załącznik do uchwały nr 146/XII/2017

Uchwała nr 57/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r.
w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunku studiów weterynaria, prowadzonego przez Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

Uchwała nr 56/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r.
w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 2/I/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie: dodatkowych efektów kształcenia dla kierunku lekarskiego na jednolitych studiach magisterskich

Załącznik do uchwały nr 2/I/2017

Uchwała nr 18/II/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie: uzupełnienia uchwały Senatu UJ nr 56/V/2012 z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów
kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego,
farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, prowadzonych na Uniwersytecie
Jagiellońskim

Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/II/2015

Załącznik nr 2 do uchwały nr 18/II/2015

Załącznik nr 3 do uchwały nr 18/II/2015

Uchwała nr 101/X/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 18/II/2015 Senatu UJ z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Załącznik nr 1 do uchwały nr 101/X/2016

Uchwała nr 116/VI/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie: uzupełnienia uchwały Senatu UJ nr 56/V/2012 z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2 013 efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012
w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Załączniki do Uchwały nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Wydział Biologii i Nauk i Ziemi

Wydział Chemii

Wydział Farmaceutyczny

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Historyczny

Wydział Lekarski

Wydział Matematyki i Informatyki

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Wydział Polonistyki

Wydział Filologiczny

Wydział Filozoficzny

Zmiany do uchwały:

Uchwała nr 47/IV/2015 Senatu UJ z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie: zmiany uchwały Senatu UJ nr 34/III/2012 z dnia 28 marca 2012 roku z późn. zm. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim (dot. kierunku neofilologia)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 47/IV/2015

Załącznik nr 2 do uchwały nr 47/IV/2015

Załącznik nr 3 do uchwały nr 47/IV/2015

Załącznik nr 4 do uchwały nr 47/IV/2015

Uchwała nr 17/II/2015 Senatu UJ z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie: zmiany uchwały Senatu UJ nr 34/III/2012 z dnia 28 marca 2012 roku z późn. zm. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim (dot. kierunku elektroradiologia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 17/II/2015

Załącznik nr 2 do uchwały nr 17/II/2015

Załącznik nr 3 do uchwały nr 17/II/2015

Załącznik nr 4 do uchwały nr 17/II/2015

Załącznik nr 5 do uchwały nr 17/II/2015

Załącznik nr 6 do uchwały nr 17/II/2015

Uchwała nr 106/VI/2014 Senatu UJ z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie: zmian w załączniku nr 24 do uchwały Senatu UJ nr 34/III/2012 z dnia 28 marca 2012 roku z późn. zm. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim (dot. kierunku biotechnologia molekularna)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 106/VI/2014

Uchwała nr 105/VI/2014 Senatu UJ z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia korekty w uchwale Senatu UJ nr 34/III/2012 z dnia 28 marca 2012 roku z późn. zm. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim (dot. kierunku dziennikarstwo i kom. społ. oraz psychologia)

Uchwała nr 61/III/2014 Senatu UJ z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie: zmiany efektów kształcenia dla kierunku studiów ratownictwo medyczne określonych w załączniku nr 102 do uchwały Senatu UJ nr 34/III/2012 z dnia 28 marca 2012 roku z późn. zm. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Załącznik do uchwały nr 61/III/2014

Uchwała nr 34/II/2014 Senatu UJ z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie: zmiany efektów kształcenia dla kierunku studiów kosmetologia określonych w załączniku nr 76 do uchwały Senatu UJ nr 34/III/2012 z dnia 28 marca 2012 roku z późn. zm. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 14/I/2014 Senatu UJ z 29 stycznia 2014 r.
w sprawie: zmiany efektów kształcenia dla kierunku studiów zdrowie publiczne określonych w załącznikach nr 119, 120 oraz 121 do uchwały Senatu UJ nr 34/III/2012 z dnia 28 marca 2012 roku z późn. zm. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Załącznik nr 1 do uchwały nr 14/I/2014

Załącznik nr 2 do uchwały nr 14/I/2014

Załącznik nr 3 do uchwały nr 14/I/2014

Uchwała 134/IX/2013 Senatu UJ z 25 września 2013 r.
w sprawie: zmian w uchwale Senatu UJ nr 34/III/2012 z dnia 28 marca 2012 roku z późn. zm. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim (dot. kierunku dietetyka)

Uchwała nr 117/VI/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie: zmian w uchwale Senatu UJ nr 34/III/2012 z dnia 28 marca 2012 roku z późn.zm. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim (dot. kierunku analityka medyczna, fizjoterapia, ratownictwo medyczne)

Uchwała nr 115/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie: zmiany efektów kształcenia określonych w załącznikach nr 35, 36, 73, 102, 119, 120 oraz 121 do uchwały Senatu UJ nr 34/III/2012 z dnia 28 marca 2012 roku z późn. zm. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim (dot. kierunku elektroradiologia, etnologia i antropologia kulturowa, judaistyka, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne)

Uchwała nr 96/IX/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z  dnia 26 września 2012 r.
w sprawie: zmiany załącznika nr 35 do uchwały Senatu UJ nr 34/III/2012 z dnia 28 marca 2012 r w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim (dot. kierunku elektroradiologia)

Uchwała nr 78/VI/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie: zmiany nazwy załączników nr 3, 29, 30, 65 i 66 do uchwały nr 34/III/ 2012 w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/201 3 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim (dot. kierunku analityka medyczna, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo)

Uchwała nr 55/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r.
w sprawie: zmiany nazwy załączników nr 45, 46, 47 i 48 do uchwały nr 34/III/2012 w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim (dot. zmiany nazwy kierunku filologia na neofilologia)

Nowe efekty kształcenia dla istniejących już kierunków

Uchwała nr 19/II/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie: zmiany efektów kształcenia dla kierunku studiów amerykanistyka na pierwszym stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Załącznik nr 1 do uchwały nr 19/II/2018

Uchwała nr 145/XII/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie: dostosowania  programu  kształcenia w  zakresie  efektów  kształcenia  dla  kierunku elektroniczne  przetwarzanie  informacji na  pierwszym  i  drugim  stopniu  studiów o profilu   ogólnoakademickim,   prowadzonego   na   Wydziale   Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Załacznik nr 1 do uchwały nr 145/XII/2017

Załacznik nr 2 do uchwały nr 145/XII/2017

Uchwała nr 131/XI/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie: zmiany profilu i efektów kształcenia dla kierunku studiów polityka społeczna na  drugim  stopniu  studiów  prowadzonego  na  Wydziale  Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, od roku akademickiego 2018/2019

Załącznik do uchwały nr 131/XI/2017

Uchwała nr 90/VI/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie: uzupełnienia efektów kształcenia dla kierunków studiów: Ecology and Evolution na drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim; European Studies na pierwszym stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim; International Relations and Area Studies na pierwszym stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim

Załącznik nr 1 do uchwały nr 90/VI/2017

Załącznik nr 2 do uchwały nr 90/VI/2017

Załącznik nr 3 do uchwały nr 90/VI/2017

Uchwała nr 89/VI/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie: zmiany efektów kształcenia dla kierunku studiów religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata na pierwszym stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego na Wydziale Filozoficznym UJ

Załącznik do uchwały nr 89/VI/2017

Uchwała nr 13/II/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie: zmiany od roku akademickiego 2017/2018 profilu i efektów kształcenia
dla kierunku studiów „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” na drugim stopniu studiów, prowadzonego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Załącznik do uchwały nr 13/II/2017

Uchwała nr 86/VI/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. 
w sprawie: przyjęcia od roku akademickiego 2017/2018 profilu ogólnoakademickiego dla kierunku studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ na drugim stopniu studiów oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego profilu

Załącznik do uchwały nr 86/VI/2017

Uchwała nr 59/V/2016 Senatu UJ z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie: zmiany profilu i efektów kształcenia dla kierunku studiów polityka społeczna na pierwszym stopniu studiów prowadzonego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, od roku akademickiego 2017/2018

Załącznik do uchwały nr 59/V/2016

Uchwała nr 4/I/2016 Senatu UJ z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie: zmiany efektów kształcenia dla kierunku studiów psychologia na jednolitych studiach magisterskich o profilu praktycznym, prowadzonego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Załącznik do uchwały nr 4/I/2016

Uchwała nr 79/VI/2015 Senatu UJ z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie: zmiany efektów kształcenia dla kierunku studiów kulturoznawstwo na pierwszym i drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Załącznik nr 1 do uchwały nr 79/VI/2015

Załącznik nr 2 do uchwały nr 79/VI/2015

Efekty kształcenia dla nowo powołanych kierunków studiów

Uchwała nr 30/III/2018 Senatu UJ z dnia 28 marca 2018 roku .
w  sprawie: utworzenia  na  Wydziale  Studiów  Międzynarodowych  i  Politycznych  UJ od  roku  akademickiego  2018/2019  stacjonarnych  studiów  pierwszego  stopnia  na kierunku studia polsko - ukraińskie

Załacznik nr 1 do uchwały nr 30/III/2018

Uchwała nr 28/III/2018 Senatu UJ z dnia 28 marca 2018 roku.
w  sprawie utworzenia  na  Wydziale  Prawa  i  Administracji  UJ  od  roku  akademickiego 2018/2019  stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Intellectual Property and New Technologies, prowadzonych w języku angielskim

Załacznik nr 1 do uchwały nr 28/III/2018

Uchwała nr 27/III/2018 Senatu UJ z dnia 28 marca 2018 roku.
w  sprawie: utworzenia  na  Wydziale  Geografii  i  Geologii  UJ  od  roku  akademickiego 2018/2019 stacjonarnych  studiów  pierwszego  stopnia  na  kierunku Earth  Sciences in a Changing World, prowadzonych w języku angielskim

Załacznik nr 1 do uchwały nr 27/III/2018

Uchwała nr 26/III/2018 Senatu UJ z dnia 28 marca 2018 roku.
w  sprawie: utworzenia  na  Wydziale  Biologii  UJ  od  roku  akademickiego  2018/2019 stacjonarnych  studiów  drugiego  stopnia  na  kierunku Environmental Protection and Management, prowadzonych w języku angielskim

Załacznik nr 1 do uchwały nr 26/III/2018

Uchwała nr 25/III/2018 Senatu UJ z dnia 28 marca 2018 roku
w  sprawie: utworzenia  na  Wydziale  Biochemii,  Biofizyki  i  Biotechnologii  UJ  od  roku akademickiego  2018/2019    stacjonarnych  studiów  pierwszego  stopnia  na  kierunku biofizyka molekularna i komórkowa

Załacznik nr 1 do uchwały nr 25/III/2018

Uchwała nr 17/II/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM od roku akademickiego 2018/2019  stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku organizacja i ekonomika ochrony zdrowia

Załącznik nr 1 do uchwały 17/II/2018

Uchwała nr 16/II/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM od roku akademickiego 2018/2019  stacjonarnych  studiów  drugiego  stopnia na   kierunku Drug   Discovery   and   Development, prowadzonych w języku angielskim

Załącznik nr 1 do uchwały nr 16/II/2018

Uchwała nr 15/II/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Chemii UJ od roku akademickiego 2018/2019 stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku chemia medyczna

Załącznik nr 1 do uchwały 15/II/2018

Uchwała nr 3/I/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie: utworzenia  na  Wydziale  Studiów  Międzynarodowych  i  Politycznych  UJ od  roku  akademickiego  2018/2019  stacjonarnych  studiów  pierwszego stopnia  na  kierunku studia  europejskie o specjalnościach studiów: analityk zjawisk i procesów; ekspert organizacji społecznych; niemcoznawstwo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/I/2018

Uchwała nr 2/I/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie: utworzenia  na  Wydziale  Studiów  Międzynarodowych  i  Politycznych  UJ od roku akademickiego 2018/2019  stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku latynoamerykanistyka

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/I/2018

Uchwała nr 1/I/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie: utworzenia  na  Wydziale  Studiów  Międzynarodowych  i  Politycznych  UJ od roku akademickiego 2018/2019  stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku Global and Development Studies

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/I/2018

Uchwała nr 147/XII/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ od roku akademickiego 2018/2019  stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku International Security and Development

Załącznik nr 1 do uchwały nr 147/XII/2017

Uchwała nr 37/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM stacjonarnych jednolitych
studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku studiów „fizjoterapia”,
od roku akademickiego 2017/2018 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego
kierunku studiów

Załącznik do uchwały nr 37/III/2017

Uchwała nr 36/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku
studiów „rosjoznawstwo”, od roku akademickiego 2017/2018 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

Załącznik do uchwały nr 36/III/2017

Uchwała nr 15/II/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Historycznym UJ stacjonarnych studiów pierwszego
stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów „Studies in Central
and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies”
, od roku akademickiego
2017/2018 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

Załącznik do uchwały nr 15/II/2017

Uchwała nr 14/II/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku
studiów „zarządzanie publiczne”, od roku akademickiego 2017/2018 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

Załącznik do uchwały nr 14/II/2017

Uchwała nr 75/VI/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów European Studies o specjalności European Politics and Society in a Global Context, od roku akademickiego 2017/2018 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

Uchwała nr 74/VI/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie: w sprawie utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów migracje międzynarodowe, od roku akademickiego 2017/2018 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

Uchwała nr 9/I/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów bioinformatyka z biofizyką stosowaną, od roku akademickiego 2016/2017 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

Załącznik do uchwały nr 9/I/2016

Uchwała nr 2/I/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Chemii UJ stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów chemia medyczna, od roku akademickiego 2015/2016 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/I/2015

Uchwała nr 1/I/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów zarządzanie zasobami przyrody, od roku akademickiego 2015/2016 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/I/2015

Uchwała nr 162/XII/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów: „studia eurazjatyckie", od roku akademickiego 2015/2016 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 162/XII/2014

Załącznik nr 2 do uchwały nr 162/XII/2014

Uchwała nr 48/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie: zmiany uchwały Senatu UJ nr 162/XII/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów: „studia eurazjatyckie", od roku akademickiego 2015/2016 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 48/IV/2015

Uchwała nr 161/XII/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów: „e-gospodarka przestrzenna", od roku akademickiego 2015/2016 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 161/XII/2014

Uchwała nr 3/I/2014 Senatu UJ z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów zarządzanie informacją, od roku akademickiego 2014/2015 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/I/2014

Załącznik nr 2 do uchwały nr 3/I/2014

Uchwała nr 1/I/2014 Senatu UJ z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów relacje międzykulturowe, od roku akademickiego 2014/2015 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/I/2014

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1/I/2014

Uchwała nr 80/VI/2015 Senatu UJ z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie: zmiany efektów kształcenia dla kierunku studiów relacje międzykulturowe na pierwszym i drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Załącznik nr 1 do uchwały nr 80/VI/2015

Załącznik nr 2 do uchwały nr 80/VI/2015

Uchwała nr 172/XII/2013 Senatu UJ z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji UJ stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku studiów prawo własności intelektualnej i nowych mediów, od roku akademickiego 2014/2015 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

Uchwała nr 171/XII/2013 Senatu UJ z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Polonistyki UJ stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów język polski w komunikacji społecznej w specjalności komunikacja w praktyce społecznej, od roku akademickiego 2014/2015; stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów język polski w komunikacji społecznej w specjalności nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego, od roku akademickiego 2014/2015 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów na pierwszym i drugim stopniu

Uchwała nr 170/XII/2013 Senatu UJ z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów migracje międzynarodowe, od roku akademickiego 2014/2015 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

Uchwała nr 162/XI/2014 Senatu UJ z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Filozoficznym UJ stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów praca socjalna, od roku akademickiego 2014/2015 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów praca socjalna na drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2014/2015

Załącznik do uchwały nr 162/XI/2013

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku studiów lingwistyka w specjalności przekład i komunikacja międzykulturowa; stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów lingwistyka w specjalności językoznawstwo ogólne, od roku akademickiego 2013/2014 oraz wprowadzenia efektów kształce nia dla kierunku studiów lingwistyka na drugim stopniu studiów o profilu praktycznym i ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2013/2014

Uchwała nr 2 /I/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów: studia azjatyckie na specjalnościach: studia dalekowschodnie, studia bliskowschodnie; stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów: studia azjatyckie na specjalnościach: studia dalekowschodnie, studia bliskowschodnie; niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów: studia azjatyckie na specjalności: studia dalekowschodnie, od roku akademickiego 2013/2014 oraz wprowadzenia ef ektów kształcenia dla kierunku studiów: studia azjatyckie na pierwszym i drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2013/2014

Uchwała nr 3/I/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna, od roku akademickiego 2013/2014

Uchwała nr 49/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Polonistyki UJ stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku studiów polonistyka- komparatystyka, od roku akademickiego 2012/2013 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów polonistyka - komparatystyka na pierwszym i drugim stopniu studiów na profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2012/2013

Uchwała nr 4/I/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie : utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe, od roku akademickiego 2013/201 4 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe na drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2013/2014

Uchwała nr 50/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów filologia klasyczna, od roku akademickiego 2012/2013 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów filologia klasyczna na pierwszym i drugim stopniu studiów na profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2012/2013

Uchwała nr 5/I/2013Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Polonistyki UJ stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów edytorstwo, od roku akademickiego 2013/2014 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów edytorstwo na pierwszym i drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2013/2014

Uchwała nr 6/I/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Filozoficznym UJ stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów kognitywistyka, od roku akademickiego 2013/2014 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów kognitywistyka na drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2013/2014

Uchwała nr 76/VI/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów International Relations and Area Studies, od roku akademickiego 2013/2014 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów International Relations and Area Studies na pierwszym stopniu studiów na profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2013/2014

Uchwała nr 7/I/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów Ecology and Evolution, od roku akademickiego 2013/2014 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Ecology and Evolution na drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2013/2014

Pozostałe dokumenty wewnętrzne

Uchwała nr 100/X/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich

Zarządzenie nr 117 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 grudnia 2016 roku w sprawie: zasad tworzenia, przekształcania i likwidacji studiów wyższych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 118 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 grudnia 2016 rokuw sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych

Program studiów wyższych

Program studiów wyższych - j. angielski

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia - j. angielski

Plan studiów wyższych

Plan studiów wyższych - j. angielski

Sylabus modułu zajęć na studiach wyższych

Sylabus modułu zajęć na studiach wyższych - j. angielski