Dyplomy

Dokumenty zewnętrzne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu

Rozporządzenie MNiSW z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Dokumenty wewnętrzne

Uchwała nr 83/VI/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego na Uniwersytecie Jagiellońskim 

Uchwała nr 84/VI/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia uczelnianego wzoru dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie dla absolwentów kierunku weterynaria

Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lipca 2017 roku w sprawie: zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, suplementów do dyplomów oraz wysokości pobieranych za nie opłat

Pismo okólne nr 8 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lipca 2017 roku w sprawie: wprowadzenia instrukcji wypełniania odpisów dyplomu ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski

Zarządzenie nr 80 Rektora UJ z 6 lipca 2015 roku w sprawie: wymiarowania uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego oraz wymiarowania uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie, studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie

Pismo okólne nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2014 r.
w sprawie: wprowadzenia instrukcji wypełniania odpisów dyplomu ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski

Zarządzenie nr 98 Rektora UJ z 25 września 2013 roku w sprawie: zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, suplementów do dyplomów oraz wysokości pobieranych za nie opłat

Zarządzenie nr 50 Rektora UJ z 20 maja 2015 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 98 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiegop z 25 września 2013 w sprawie zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, suplementów do dyplomów oraz wysokości pobieranych za nie opłat

Komentarz do Zarządzenia nr 98 Rektora UJ z dnia 25 września 2013 r.

Uchwała nr 32/III/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 marca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim uczelnianego wzoru dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie dla absolwentów kierunku weterynaria

Zarządzenie nr 21 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 kwietnia 2016 r.
w sprawie wymiarowania uczelnianego wzoru dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie dla absolwentów kierunku weterynaria

Uchwała nr 70/IV/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie, drugiego stopnia prowadzonych wspólnie oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie

Uchwała nr 33/III/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 marca 2015 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 126/XII/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego na Uniwersytecie Jagiellońskim (z późn. zm.) oraz zmiany uchwały nr 70/IV/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie, drugiego stopnia prowadzonych wspólnie oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie (z późn. zm.)

Uchwała nr 126/XII/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 33/III/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 marca 2015 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 126/XII/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego na Uniwersytecie Jagiellońskim (z późn. zm.) oraz zmiany uchwały nr 70/IV/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie, drugiego stopnia prowadzonych wspólnie oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie (z późn. zm.)

Zarządzenie nr 39 Rektora UJ z 11 kwietnia 2011 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Zarządzenie nr 37 Rektora UJ z 1 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 39 Rektora UJ z 11 kwietnia 2011 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Zarządzenie nr 77 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 grudnia 2006 r.
w sprawie wprowadzenia centralnego rejestru dyplomów

Nie masz uprawnień lub nie jesteś zalogowany.

Studia podyplomowe

Zarządzenie nr 80 Rektora UJ z 6 lipca 2015 roku w sprawie: wymiarowania uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego oraz wymiarowania uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie, studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie

Uchwała nr 126/XII/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego na Uniwersytecie Jagiellońskim

Komunikat nr 20 Rektora UJ z dnia 17 czerwca 2013 r.
w sprawie: szczegółowych zasad sporządzania świadectw ukończenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających

Zarządzenie nr 69 Rektora UJ z 25 lipca 2012 r. w sprawie: dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim